Despre noi

Cine suntem și ce vrem noi, 1 Octombrie 2011

Să te încumeţi la editarea și tipărirea unei reviste culturale în aceste vremuri atât de neprielnice faptelor spirituale poate fi considerat de către mulţi un gest de sinucidere financiară și economică, mai ales azi, când piaţa este invadată de tipărituri în marea lor majoritate total anticulturale, cu pagini întregi de can-canuri, de subiecte efemere și minore, care sunt sortite să fie uitate de îndată ce ai lăsat revista sau ziarul din mână.

Si totuși, ne-am întrebat și ne întrebăm: Asta să fie oglinda vieţii noastre sociale și culturale din anul de graţie 2011? Desigur, nu! In aceste timpuri în care instituţiile oficiale și cele acreditate ale statului s-au degrevat de orice obligaţii faţă de cultură, toate activităţile circumscrise acesteia trecând fie în mâna unor organizaţii obștești, fundaţii, asociaţii etc., fie în seama unor entuziaști (care pun mai presus de îndestularea materială fapte de ordin spiritual, menite să vorbească lumii și generaţiilor viitoare despre un popor și o civilizaţie viguroase, care nu și-au pierdut reperele în timp și în istorie) iată și noi, o fundaţie non-profit care n-a abdicat nici ea de la aceste obiective, venim să umplem un gol în publicistica literară din România.

Bucureștiul literar și artistic se dorește a fi un fel de ateneu al artelor - în primul rând al celor din Capitală, dar și al faptelor și evenimentelor din întreaga ţară. N-am contenit și nu vom conteni să credem că În România de azi se făurește o cultură autentică și valoroasă și care - dincolo de împrejurările nefavorabile ei în prezent - va spori patrimoniul de valori naţionale în literatură, artă, teatru, muzică. Un patrimoniu menit să ne individualizeze în contextul vieţii comunitare europene. De aceea ne-am propus să milităm pentru afirmarea și impunerea celor care o crează: scriitori, pictori, compozitori, ori din alte domenii ale vieţii spirituale.

Fără a avea un caracter limitativ geografic, Bucureștiul literar și artistic (generic sub care n-a mai apărut până acum nicio publicaţie în toată istoria presei românești) va fi o revistă deschisă tuturor colaborărilor valoroase, fie că vin din Capitală, de la Iași, Cluj, Craiova ori din altă parte a ţării. Precum unioniștii de la 1918 suntem și noi convinși că Soarele de la București răsare și ca atare vom încerca să coagulăm în jurul nostru nume și texte importante, care au ceva de spus cititorilor de toate vârstele și de toate orientările. Intrucât peste trei sferturi (dacă nu cumva și mai mult!) dintre creatorii bucureșteni de azi provin (le prima, la a doua ori la a n-a generaţie din provincie, venim - pentru prima oară! - și cu o noutate: un colectiv redacţional și de colaboratori din alte locuri din ţară și mai puţin din Capitală: - conducători de reviste din diferite orașe (vezi caseta redacţională din penultima pagină!) și chiar de pe meleaguri mai îndepărtate (Statele Unite, Canada). Dealtfel, astăzi adevărata cultură nu se mai face doar în București, ci și în localităţi mai mici, adică pretutindeni unde există oameni cu chemarea creaţiei. Si - Slavă Domnului - românilor le-a fost hărăzit să dea ţării și lumii talente și creaţii care, suntem siguri, ne-au asigurat/ne asigură perenitatea În timp și În spaţiu.

Toate aceste gânduri nu sunt nici cuvinte mari și nici declaraţii bombastice, înfumurări de moment și fără acoperire în fapte, ci convingeri cu care îndrăznim să pășim acum în viaţa culturală românească. Nu suntem - și sperăm asta să se vadă in tot ce tipărim și vom tipări de aci înainte - afiliaţi niciunui grup de interese culturale, politice etc., declarate ori absconse și nici nu operăm cu prejudecăţi privind trecutul și prezentul și cu atât mai puţin biografia colaboratorilor.

O socoteală de bun simţ ne impune să fim imparţiali și să avem drept unic criteriu valoarea și esteticul și nimic altceva. Rămâne de așteptat și de văzut În ce măsură vom fi înţeleși și dacă forţele intelectuale cinstite din România vor găsi de cuviinţă să ni se alăture.

Revista Bucureștiul Literar și Artistic